Aktualności

2017-09-13 12:14:33

news icon Nowa sieć wodociągowa w Międzylesiu

Nowa sieć wodociągowa w Międzylesiu

Nowa sieć wodociągowa w Międzylesiu łącząca wodociągi dwóch stacji uzdatniania wody Rogoźno i Słomowo to jedna z najważniejszych zakończonych w ostatnim czasie przez AQUABELLIS inwestycji. Sieć ta ma długość prawie kilometra.  Głównym założeniem, które decydowało o realizacji zadania, było zapewnienie naszym odbiorcom ciągłości dostaw wody na wypadek przerw w pracach któreś ze stacji. Możliwość przesyłania wody z wybranego kierunku w znacznym stopniu wyeliminuje również przerwy w zaopatrzeniu w wodę zdarzające się z powodu awarii sieci i przyłączy. Odczuwalna poprawa w tym zakresie będzie dotyczyła znacznego obszaru naszej Gminy.

W nadchodzącym czasie zostanie również zamontowany nowoczesny elektroniczny system sterowania pracą stacji hydroforowej pracującej na sieci wodociągowej zasilającej rejony Studzieńca i Budziszewka. W ciągu najbliższego miesiąca zostanie ustabilizowane i wyregulowane ciśnienie wody u naszych odbiorców na tym obszarze.

2017-09-13 11:09:42

news icon Komunikat

"AQUABELLIS" Sp. z o.o. w Rogoźnie informuje, że w związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w Rogoźnie nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 13.09.2017 roku od godziny 10.00 do 14.00.

Przerwa w dostawie wody dotyczy ulic: Nowa, Wąska, Gościnna, Poprzeczna, Długa, Kwarcowa, Dojazd, Diamentowa, Szeroka, Seminarialna 15, Parafia Ducha Świętedo Pl. Jana Pawła II 2.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

2017-09-08 08:37:48

news icon Przerwa w dostawie wody 11 września 2017

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej, dnia 11 września w godzinach 9-14 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach Marlewo, Pruśce oraz Stare.

Za utrudnienia przepraszamy.

2017-09-04 11:39:18

news icon Uchwała przedłużająca taryfy za wodę i ścieki

W dniu 30 sierpnia 2017 roku Rada Miejska w Rogoźnie podjęła uchwałę w sprawie przedłużenia obowiązujących taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków do dnia 30 kwietnia 2018 roku. Treść uchwały:

Uchwała nr XLVI/434/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

 

Uchwała Nr XLVI /434/2017

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zm.) oraz art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 328) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

§ 1. Na uzasadniony wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjnego Aquabellis Sp. z o. o. przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków do dnia 30 kwietnia 2018 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2017-07-28 11:14:46

news icon Ulewne deszcze

W naszej Gminie już od kilku dni trwają akcje związane z usuwaniem awarii wodociągowo-kanalizacyjnych wynikających głównie z ulewnych opadów deszczu. Pracownicy Spółki Aquabellis systematycznie pracują nad wszystkimi Państwa zgłoszeniami....

2017-07-27 09:22:18

news icon Przegląd i konserwacja hydrantów

Aquabellis Sp. z o.o. od początku bieżącego roku prowadzi przegląd i konserwację hydrantów przeciwpożarowych na terenie całej Gminy Rogoźno. Oprócz sprawdzenia technicznego stworzono ewidencję ze szczegółową lokalizacją urządzeń....

2017-07-27 09:20:03

news icon System radiowych odczytów wskazań wodomierzy

Aquabellis Sp. z o.o. wdraża system radiowego odczytu wskazań wodomierzy. Planujemy objąć tym systemem  w ciągu najbliższych 3 lat wszystkich naszych  odbiorców z którymi mamy podpisane umowy na dostawę wody. Podany czas realizacji wdrożenia wiąże się z okresem ważności legalizacji obecnie zamontowanych urządzeń pomiarowych.....

2017-07-09 11:47:21

news icon Inwestycje

Spółka Aquabellis otrzyma ponad 1,6 mln zł środków unijnych na realizację projektu dotyczącego wsparcia gospodarki wodno-ściekowej w naszej Gminie. 23 czerwca br. została podpisana przez Zarząd Spółki i Samorząd Województwa Wielkopolskiego, reprezentowany przez Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Krzysztofa Grabowskiego ... 

Generic placeholder image

Strefa klienta

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy strefę klienta, aby pomóc i ułatwić załatwianie spraw jak podłączanie do sieci jak również rozwiać wszelkie wątpliwości jeżeli chodzi o zawieranie umów

Podłączenie do sieci
Wzory dokumentów

e-faktury

Informujemy Państwa o możliwości korzystania z e-faktur.  Wystarczy wypełnić następujący druk: zgoda na przesyłanie faktur w formie elektronicznej i dostarczyć dokument do Biura Obsługi Klientów,  przy ulicy Lipowej 55 w Rogoźnie. Od tego momentu faktury będą regularnie przesyłane na Państwa skrzynkę mailową.  Zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej można wycofać w każdej chwili.

Generic placeholder image

Awarie!

W przypadku wystąpienia awarii specjalnie dla Państwa przeznaczyliśmy 4 osobne linie telefoniczne, prosimy o kontakt na odpowiedni numer.

Awarie wodocągowe

Awarie kanalizacyjne