Aktualności

2018-11-14 07:10:21

news icon Możliwe przerwy w dostawie wody Parkowo, Józefinowo, Jaracz, Szczytno, Boguniewo, Nienawiszcz

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 15 listopada, w godzinach 9-14 wystąpią przerwy w dostawie wody w miejscowościach:  Parkowo, Józefinowo, Jaracz nr 1-3, Szczytno, Boguniewo, Nienawiszcz.

Za utrudnienia przepraszamy.

2018-11-06 11:51:28

news icon Remont stacji zlewczej ścieków dowożonych w Rogoźnie

Szanowni Państwo,

Inormujemy, że w połowie października zakończono trwający kilka tygodni remont stacji zlewczej ścieków dowożonych w oczyszczalni ścieków w Rogoźnie.

Wymiana niektórych urządzeń i wykonane naprawy poprawiły funkcjonowanie całej oczyszczalni oraz skróciły czas rozładunku samochodów asenizacyjnych.

2018-11-05 12:03:14

news icon Mozliwe przerwy w dostawie wody Parkowo, Józefinowo, Jaracz, Szczytno

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z pracami na sieci wodociągowej, w dniu 7 listopada 2018 roku, w godzinach 9.00-14.00 wystąpią przerwy w dostawie wody w miejscowościach: Parkowo, Józefinowo, Jaracz nr 1-3, Szczytno.

Za utrudnienia przepraszamy.

2018-10-25 11:46:09

news icon Możliwe spadki ciśnienia wody: Laskowo, Tarnowo, Karolewo, Owieczki, Gościejewo

Szanowni Państwo,

Informujemy odbiorców wody zamieszkałych w miejscowościach: Laskowo, Tarnowo, Karolewo, Owieczki oraz Gościejewo, że w związku z przebudową Stacji Uzdatniania Wody w Gościejewie w okresie od 22 października 2018 roku do pierwszej polowy stycznia 2019 roku mogą występować chwilowe spadki ciśnienia w czasie dużego poboru wody.

Za utrudnienia przepraszamy.

2018-10-19 12:02:36

news icon Przebudowa oczyszczalni ścieków w Parkowie

Szanowni Państwo,

W dniu 18 października nastąpiła dostawa i montaż podstawowych elementów nowej infrastruktury w miejscu istniejącej oczyszczalni ścieków w Parkowie.

Z przedstawionego przez Wykonawcę harmonogramu wynika, że wszystkie prace związane z tą inwestycją zostaną zakończone przed terminem.

2018-10-12 14:05:26

news icon Zakończenie przebudowy kanalizacji w Owieczkach

Szanowni Państwo,

"AQUABELLIS" Sp. z o.o. informuje, że w dniu 12.10.2018 roku zakończono przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem drogi w miejscowości Owieczki. Inwestycja została wykonana na zlecenie Gminy Rogoźno. 

2018-10-12 07:18:09

news icon Przebudowa stacji w Słomowie- spadki ciśnienia wody

Szanowni Państwo,

Informujemy odbiorców zamieszkałych w miejscowościach: Parkowo, Jaracz nr 1-3, Józefinowo, Szczytno, Słomowo, Boguniewo, Nienawiszcz, że w związku z przebudową Stacji Uzdatniania Wody w Słomowie w okresie od 22 października do pierwszej połowy stycznia 2019 roku mogą występować chwilowe spadki ciśnienia w czasie większego poboru wody.

Za utrudnienia przepraszamy.

2018-10-05 12:41:11

news icon Możliwe przerwy w dostawie wody Rogoźno

Szanowni Państwo,

W związku z pracami na sieci wodociągowej w dniach od 8 do 12 października w godzinach 8-15 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody do budynków mieszkalnyach przy ulicach:

  • Kościuszki nr 46, 48, 56;
  • Sądowa 2,3
  • Czarnkowska 13a, 17, 19, 23

Za utrudnienia przepraszamy.

 

2018-10-04 10:43:51

news icon Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Leśna, Olchowa, Poprzeczna

Szanowni Państwo,

Informujemy, że dnia 4 października 2018 roku AQUABELLIS Sp. z o.o. podpisała umowę z firmą TK-INSTALACJE Tomasz Kujawa z Wiatrowa na wykonanie zadania pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rogoźno, w ulicach: Leśna, Olchowa, Poprzeczna". Wykonawca zobowiązał się zakończyć inwestycję do końca bieżącego roku, kwota przeznaczona na realizację zadania wyniesie ok. 175 000,00 zł.

2018-10-02 11:54:08

news icon Owieczki - przebudowa kanalizacji deszczowej

Szanowni Państwo,

Informujemy, że rozpoczęto przebudowę odcinka kanalizacji deszczowej w Owieczkach o długości ponad 200 metrów. Planowane zakończenie prac nastąpi 15 października 2018 roku. Po ukończeniu inwestycji poprawi się działanie systemu odprowadzania wód opadowych.

Generic placeholder image

Strefa klienta

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy strefę klienta, aby pomóc i ułatwić załatwianie spraw jak podłączanie do sieci jak również rozwiać wszelkie wątpliwości jeżeli chodzi o zawieranie umów

Podłączenie do sieci
Wzory dokumentów

e-faktury

Informujemy Państwa o możliwości korzystania z e-faktur.  Wystarczy wypełnić następujący druk: zgoda na przesyłanie faktur w formie elektronicznej i dostarczyć dokument do Biura Obsługi Klientów,  przy ulicy Lipowej 55 w Rogoźnie. Od tego momentu faktury będą regularnie przesyłane na Państwa skrzynkę mailową.  Zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej można wycofać w każdej chwili.

Generic placeholder image

Awarie!

W przypadku wystąpienia awarii specjalnie dla Państwa przeznaczyliśmy 4 osobne linie telefoniczne, prosimy o kontakt na odpowiedni numer.

Awarie wodociągowe

Awarie kanalizacyjne